Lucrezia Borgia (5)

Blocked metallic leather dries overnight